Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Nationell utvärdering av SvFF:s tränarutbildningar

Tillsammans med Kantar Sifo lanserar SvFF i slutet av september ett nytt gemensamt utvärderingsverktyg för landets tränarutbildningar.
- Vi tycker det är viktigt att fånga upp alla synpunkter för att kontinuerligt förbättra våra tränarkurser, säger Urban Hammar, gruppchef tränarutbildning på SvFF.

Det är första gången som svensk fotboll får ett gemensamt nationellt utvärderingsverktyg för all tränarutbildning. Det möjliggör för SvFF:s distriktsförbund att på egen hand följa upp sina utbildningar genom återkoppling från kursdeltagarna kring exempelvis nöjdhet med tränarutbildare och faciliteter och med konkreta förbättringsförslag direkt efter genomförd utbildning. En uppföljning av kursdeltagarens bild av hur innehållet tillämpats i praktiken sker också ett halvår efter avslutad utbildning.

För svensk fotboll på nationell nivå kommer det här att ge en helhetsbild över kvaliteten och nöjdheten. Det ger möjligheten att lyfta fram goda exempel och sprida kunskapen till alla distrikt och det ger också möjlighet att identifiera var extra stöttning kan behövas. Kort sagt ett mycket bra stödsystem för den fortsatta utvecklingen av tränarutbildningen och därmed svensk fotboll.

- Vi är många på Kantar Sifo som brinner för svensk fotboll och vi ville stötta SvFF med en kraftfull plattform för kvalitetsuppföljning av tränarutbildningar. Förutom att det är ett spännande projekt i sig, så hoppas vi i slutändan att det bidrar till att fler barn, ungdomar och vuxna mår bra av och vill fortsätta att spela och träna fotboll, säger Jens Ammitzböll, senior advisor på Kantar Sifo.

Urban Hammar är gruppchef för tränarutbildningen på SvFF:

- Att vi nu har möjlighet att införa en nationell utvärderingsmetod av vår populära tränarutbildning kommer att leda till ytterligare kvalité och nöjdhetsgrad.
- Vi tycker det är viktigt att fånga upp synpunkter såväl positiva som negativa för att kontinuerligt förbättra våra tränarkurser så att de motsvarar högt ställda krav och förväntningar.