Link

’’FSR-Coach riktar sig till fotbollsintresserade flickor och kvinnor med syfte att stärka flickors och kvinnors självförtroende i ledarrollen – både i och utanför fotbollen’’

Alldeles för få kvinnor går tränarutbildningar. Exakt varför är det ingen som riktigt vet, men förmodligen för att fotbollen inte är jämställd. IK Uppsala Fotboll har sedan 2018 bedrivit FSR-Coach i Uppsala och Enköpings. FSR står för Football Social Responsibility. Målsättningen är att utbilda minst 100 kvinnliga ledare under en period av tre år.

Den första utbildningen ägde rum i december 2018 och intresset var stort. Man planerade för ytterligare en utbildning i februari 2019 men fick snabbt också planera för en i mars/april, eftersom intresset var större än de trodde. FSR-Coach är en utbildning utan kostnad för deltagaren. Utbildningen innehåller dels Svenska Fotbollförbundets C-kurs och B-ungdom samt två värdegrundsutbildningar enligt Ronjamodellen.

- Det känns helt fantastiskt att få vara med och bidra till att ännu fler kvinnor utbildar sig och tar plats inom ledarskap. Att få se deltagaren bli starkare och se hennes självförtroende växa, inom rollen som ledare, är helt obeskrivlig. Flera lag har kunnat startas upp ute i föreningarna där ytterligare unga flickor och pojkar har givits möjligheten att börja spela fotboll, detta med välutbildade FSR-Coacher som ledare. Att få vara en del av det här är magiskt, säger Lovisa Delby, utbildare FSR-Coach och tränare för F19 IK Uppsala Fotboll.

Tre primära målgrupper

  • Flickor/kvinnor från 14 år med svenskfödda föräldrar
  • Flickor/kvinnor från 14 år med utlandsfödda föräldrar, bland dem flickor som föreningen mött i Ronjabollen
  • Flickor/kvinnor 8–19 år, bland dem flickor som föreningen mött i Ronjabollen


De två första målgrupperna är de som utbildas direkt i projektet. Flickor/kvinnor med svenskfödda föräldrar är kraftigt underrepresenterade som ledare och tränare. Flickor/kvinnor med utlandsfödda föräldrar finns nästan inte alls representerade. Man anser att det är viktigt att båda målgrupperna finns med i föreningslivet som ledare, dels för att det innebär en integration mellan kvinnor i projektet och att det då speglar samhället och dels för att alla flickor oavsett bakgrund ska kunna spela fotboll.

Den tredje målgruppen är de som indirekt utbildas av de två första målgrupperna. För att öka andelen flickor med utländsk bakgrund som spelar fotboll, flickor som ofta inte har eget handlingsutrymme, så behövs även fler kvinnliga ledare och tränare med utländsk bakgrund.

 

Resultatmål

  • Att kraftigt öka andelen utbildade kvinnliga tränare/ledare inom ungdomsfotbollen
  • Att det är både kvinnor med svenskfödda föräldrar och kvinnor med utlandsfödda föräldrar
  • Att fler ungdomslag, både flickor och pojkar, får en jämnare fördelning av kvinnliga och manliga tränare/ledare med olika bakgrund
  • Att fler flickor med utländsk bakgrund börjar spela fotboll när tränaren är en kvinna eller en kvinna med utländsk bakgrund

IK Uppsala Fotbolls instruktörer fungerar som mentorer för deltagarna inom FSR Coach. Deltagarna får även praktisera som tränare i utvecklingstruppen, vid öppna träningar för unga tjejer samt på fotbollsläger för tjejer på skolloven. Man driver Ronjabollens verksamhet i Uppsala och där är samtliga instruktörer FSR-Coacher.

 

Målsättning

IK Uppsala Fotbolls målsättning är som sagt att utbilda minst 100 kvinnliga ledare och tränare under en period av tre år. I år har de utbildat 55 flickor och kvinnor i ålder mellan 16 – 42 år i C-kursen samt en värdegrundsutbildning.