Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Beslut i Disciplinnämnden – 2019:123 – Helsingborgs IF

Disciplinnämnden meddelade den 20 augusti 2019 beslut i ett bestraffningsärende där Helsingborgs IF anmälts för brott mot förmedlarreglementet.

Disciplinnämnden konstaterade att Helsingborgs IF i samband med en överenskommelse i februari 2019 med Celtic om lån av en spelare anlitade en förmedlare som inte var registrerad hos SvFF, samt att något avtal mellan föreningen och förmedlaren på sätt som krävs enligt förmedlarreglementet inte upprättades. Påföljden har bestämts till böter med 25 000 kr.

Beslutet i dess helhet kan läsas via följande länk: