Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Spelinspektionen straffar spelbolag efter anmälan från SvFF

Spelinspektionen har i åtta olika ärenden fattat beslut om att utdöma varningar och sanktionsavgifter till spelbolag som har erbjudit spel på U17- och U19-matcher. Spelbolagen har därmed överträtt spellagens förbud mot att erbjuda spel på matcher där majoriteten av spelarna är under 18 år. I vissa fall har sanktionsavgifterna uppgått till så mycket som 10 miljoner kronor.

– Det är positivt att Spelinspektionen visar att de ser allvarligt på den här typen av brott mot spellagen och förhoppningsvis tar de till ännu hårdare tag om överträdelserna fortsätter. Men det här visar också på de brister som vi tydligt påtalat gällande den tänkta självregleringen av spelmarknaden, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

I sex av de ärenden som Spelinspektionen har fattat beslut om är det SvFF som, efter stickprovskontroller av utbudet på spelmarknaden och jämförelser med spelarnas åldrar i förbundets spelarregister, upptäckt överträdelserna och därefter anmält de ansvariga spelbolagen till Spelinspektionen.

– Det finns spelobjekt som är särskilt attraktiva för matchfixare som både skadar och urholkar fotbollens integritet. Där tvingas vi nu lägga ner omfattande resurser för att bevaka spelmarknaden och skydda våra ungdomsmatcher från manipulation. Vi kommer därför fortsätta med det intensiva påverkansarbete för ett restriktivt spelutbud som vi drivit under flera år, så att vi kan få till stånd både en ansvarsfull spelmarknad och en fotboll fri från manipulation, avslutar Håkan Sjöstrand