Link

Inget förbud mot konstgräsplaner

De uppgifter som cirkulerat i media om att ett europeiskt förbud mot konstgräsplaner är på gång till 2022 tillbakavisas av Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA som ansvarar för frågan.
I en officiell kommuniké klargör ECHA att inget förbud planeras. Däremot arbetar man med ett förslag till framtida restriktioner av användning av mikroplaster som ska läggas fram till EU-kommissionen nästa år. Det förslaget kommer inte innehålla något förbud mot dagens konstgräsplaner.
- Det känns bra att ECHA tagit till sig våra inspel och att man ser över möjligheten till en övergångsperiod till nya material, säger Lars Ekholmer, ordförande i SvFF:s anläggningskommitté.

ECHA samlar för närvarande in information för att se över effekterna av att fasa ut det plastbaserade utfyllnadsmaterialet i konstgräsplaner och man samlar även in information kring metoder för att begränsa spridningen av mikroplasterna i miljön. UEFA och ett antal av dess medlemsförbund, däribland SvFF, har varit ECHA behjälpliga i den informationsinsamlingen.

- Vi tror mycket på att förbättra metoderna för underhåll så att minimalt med granulat försvinner samtidigt som vi givetvis välkomnar utvecklingen av nya material som kan ersätta plastgranulatet, med bibehållande av de spelegenskaper som nuvarande material har. Det måste vara bra och säkert för våra spelare, säger Ekholmer.

ECHA har varit tydliga i sitt svar till UEFA att även om restriktioner skulle införas framöver så är något förbud att nyttja befintliga konstgräsplaner inte aktuellt. ECHA kommer att diskutera om en övergångsperiod ska införas för att säkra övergången till alternativa fyllningsmaterial för konstgräsplanerna.