Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

SvFF begär förbud mot vadhållning på div 2 södra Svealand

SvFF tillskrev igår Spelinspektionen med en begäran om att tills vidare förbjuda de i Sverige licensierade spelbolagen att erbjuda någon form av vadhållning på matcher i division 2 södra Svealand herrar. Anledning till begäran har sin grund i att SvFF under vårsäsongen mottagit rapporter om att inte mindre än 13 olika matcher i seriegruppen kan ha varit föremål för vadhållningsrelaterad manipulation.

- Den uppkomna situationen är så pass allvarlig att vi tyvärr tvingas att vidta den här åtgärden för vadhållningsmarknaderna att värna integriteten i serien och förebygga manipulation i den under resten av säsongen, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

Flertalet av rapporterna kommer från olika övervakningsbolag, som övervakar oddsrörelser m m globalt för att därigenom upptäcka misstänkt manipulerade matcher. Rapporterna stöds i flera fall även av information från andra källor och i majoriteten av de 13 matcherna är misstankarna så konkreta att de hamnar på den övre delen av den skala SvFF använder sig av för att bedöma sannolikheten för att en match varit manipulerad.

Alla föreningar i division 2 södra Svealand har inte varit involverade i matcher där misstanke om manipulation föreligger men antalet misstänkta matcher är på den nivå att SvFF i nuläget inte kan garantera att matcherna i serien avgörs utifrån sportslig rättvisa.

- Det är inte fotbollen i sig som göder matchfixing utan spel på fotbollen som är huvudorsaken till problematiken. Genom att begränsa vadhållningsmöjligheterna på seriegruppen reduceras incitamenten för att manipulera matcher kraftigt, avslutar Håkan Sjöstrand.

I avvaktan på Spelinspektionens beslut i frågan har SvFF även tillskrivit de licenserade spelbolagen i landet med en önskan om att dessa frivilligt tills vidare ska ställa in allt spel på matcher i division 2 Södra Svealand.