Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Anmälan lämnas utan bifall pga. preskription

Anmälan mot Daniel Kindberg och Östersunds FK lämnas utan bifall pga. preskription.

Licensnämnden anmälde i februari 2019 Daniel Kindberg och Östersunds FK till Disciplinnämn-den för bestraffning på grund av ekonomiska oegentligheter. Anmälan baseras på det åtal som i
december 2018 väcktes vid Ångermanlands tingsrätt mot bl.a. Daniel Kindberg. I anmälan på-stås att Östersunds FK från år 2013 och framåt ska ha mottagit sponsorpengar med vetskap om att pengarna i ett tidigare led ska ha tillkommit genom brott.

Östersunds FK har invänt att anmälan är preskriberad då en anmälan enligt Riksidrottsförbun-dets stadgar ska ske inom två månader från det en förseelse blivit känd.

Disciplinnämnden har i dagens beslut kommit fram till att anmälan skett för sent och är pre-skriberad, varför anmälan lämnas utan bifall. Disciplinnämnden anser att det redan i juni 2018 genom rapporteringen i media och genom en granskning utförd av konsultföretaget EY på upp-drag av ett av de bolag som berörs av åtalet, framkommit tillräckligt tydliga uppgifter som skulle kunna ha lagts till grund för en anmälan om ekonomiska oegentligheter. Då anmälan skett mer än två månader efter detta är anmälan preskriberad.