Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Växjö United FC utesluts som medlemsförening i SvFF

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i dag beslutat att utesluta Växjö United FC som medlemsförening. Beslutet grundar sig bland annat i att föreningen inte har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot SvFF och Smålands Fotbollförbund samt att föreningen underlåtit att rätta sig efter beslut fattade av SvFF:s Disciplinnämnd.

Föreningen har till den 8 juli 2019 på sig att överklaga beslutet.

Se även tidigare nyhet