Link

Överenskommelse om utvecklingslägren 2020 klar

SvFF och distrikten Hallands, Skånes och Västergötlands fotbollsförbund är överens om hur samarbetet kring utvecklingslägren och spelarutbildarnas roller under 2020 ska se ut.

Utvecklingslägren för 15-åriga flickor och pojkar är startpunkten på den process som ligger till grund för ungdomslandslagsverksamheten. Vissa skillnader i synen på utvecklingslägren – och på processen inför dessa – har påverkat samarbetet kring lägren på ett otillfredsställande vis under de gångna åren.

Nu har de inblandade parterna enats om en lösning för hur rollfördelning och samarbete kring utvecklingslägren ska se ut under 2020. I detta ligger också en överenskommelse om spelarutbildarna (SU) och vilka förutsättningar som ska gälla för deras arbete.

I korthet innebär samarbetet att den urvalsprocess som distrikten har haft invändningar mot förändras och förtydligas. SvFF kommer att svara för urvalet av spelare till lägren, samtidigt sker, i linje med distriktens synpunkter, en förskjutning från "selektering" till "premiering." Distriktens uppgift blir att underlätta och skapa förutsättningar för urvalsprocessen.

- Jag är glad att vi hittat en lösning som gör att vi får en bra och effektiv hantering under nästa år. Det är viktigt att vi har dialog och debatt om viktiga frågor, men det är lika viktigt att vi också har förmågan att enas kring lösningar som leder framåt. Nu ger vi oss själva goda förutsättningar att genom demokratisk dialog komma fram till hur nästa steg för vår spelarutbildning, med start 2021, ser ut, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

- Det är positivt att vi landat i en lösning som kommer att fungera väl både för SvFF och våra distrikt. Vi ser fram emot att i samma konstruktiva anda fortsätta diskussionen med SvFF och alla övriga distrikt om hur spelarutbildningen, inklusive utvecklingslägren, kan utvecklas vidare, säger Cristel Brorsson, ordförande i Hallands Fotbollförbund; Claes Ohlsson, ordförande i Skånes Fotboll och Magnus Gunnarsson, ordförande i Västergötlands Fotbollförbund i ett gemensamt uttalande.