Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Futebol dá força och Svenska Fotbollförbundet inleder nationellt samarbete för att öka andelen tjejer och kvinnor inom fotbollen

Svenska Fotbollförbundet och Futebol dá força (FDF) inleder ett samarbete för skapa ännu bättre förutsättningar för fler tjejer och kvinnor som vill utvecklas och gå in i någon roll inom fotbollen. På eller utanför planen t ex som utbildare, tränare, domare, spelare, ledamot eller någon annan roll i klubbar och föreningar.

Futebol dá força arbetar med att engagera, utbilda och stötta kvinnliga och icke-binära ledare till att skapa trygga mötesplatser för tjejer på fotbollsplanen - med syfte att stärka tjejer långt utanför planen.
-Vår vision är att inte behöva finnas, utan att det vi gör blir normen inom fotbollen. Vi vill att jämlikhet och jämställdhet ska vara självklarheter inom fotbollen och (i förlängningen) i samhället i stort. Genom denna samverkan tar vi flera steg i den riktningen, och det känns väldigt roligt att nu på nationell nivå börja jobba direkt med Svenska Fotbollförbundet, kommenterar FDF:s grundare Cecilia Safaee från sin föräldraledighet.

-Många säger att det är svårt att nå tjejer och att engagera kvinnliga ledare. Vi möter tvärtom en enorm efterfrågan i hela landet bland tjejer och kvinnor som bara väntar på möjligheten att få engagera sig. Tillsammans med SvFF kan vi nu se till att Sveriges största folkrörelse fortsätter att utvecklas och blir jämställd och inkluderande på riktigt, säger Frida Persson, verksamhetschef för Futebol dá força i Sverige.

Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet kommer organisationen kunna öka sin kapacitet att utbilda ledare i Sverige. Samarbetet med SvFF möjliggör utbildning av fler utbildare som tillsammans med distriktsförbund och fotbollsföreningar kan möta den stora efterfrågan som finns bland tjejer och kvinnor att engagera sig inom fotbollen – vilket direkt bidrar till SvFFs initiativ Plus 10 000 som har syftet göra fotbollen mer jämställd och inkluderande.

-Svenska Fotbollförbundets (SvFFs) ambition är att ge inspiration och kraft att till att mobilisera Plus 10 000 i alla 24 distrikt. SvFF startade initiativet genom att samla ambassadörer, kvinnor och män, från distrikten i en workshop i november 2018. Tillsammans diskuterades bland annat hur vi tillsammans tar oss an utmaningen för att få fotbollen mer jämställd. Det finns inte ett facit, en projektmodell för arbetet. Gemensamt är att vi behöver sätta tydliga mål och agera för att skapa bästa förutsättningar för fler tjejer och kvinnor att komma in i fotbollen. Samarbetet med Futebol dá força ger oss ytterligare kraft för att nå våra mål, säger SvFFs HR-chef Mia Lerner.