Regeltillämpning – om bristande respekt under match

I samband med att ett antal nya regler tas i bruk inom elitfotbollen riktar SvFF:s Domarkommitté även en uppmaning till de deltagande föreningarna om att få spelare och ledare att bättre följa regler och praxis kring ansvarsfullt uppträdande och respekt för matchfunktionärer.
Samtidigt instrueras elitdomarna att agera enligt regler och anvisningar och ingripa med lämpliga disciplinära bestraffningar när spelare på olika sätt visar bristande respekt.

Bakgrund

En grundläggande del i en fotbollsmatch är respekten för matchens aktörer (matchfunktionärer, spelare och lagfunktionärer). Exempel på bristande respekt förekommer i samband med domarbeslut, nyss fattade eller i färd med att fattas: högljudda protester och/eller gester, spelare som springer fram till domaren, omringning eller samling kring domaren, vädjan till publiken, etc.

Också mellan spelarna visas bristande respekt genom att spelare söker upp motspelare och verbalt eller fysiskt skapar en provokation. I flera fall har iakttagits en systematisk brist på respekt, särskilt när spelet är avblåst. Denna typ av agerande skapar oro, irritation samt dålig arbetsmiljö – och framför allt en dålig image för fotbollen.

Spelreglerna anger bland annat att domaren ska vidta åtgärder mot lagfunktionärer (ledare, tränare, etc.) som inte uppträder på ett ansvarsfullt sätt, samt mot spelare som visar avvikande mening med ord eller handling, visar bristande respekt för spelet, eller begår olämpligt uppträdande.

Därför instrueras domarna att agera enligt regler och anvisningar och ingripa med lämpliga disciplinära bestraffningar när spelare på olika sätt visar bristande respekt.

Det är i första hand det olämpliga beteendet i sig som är problemet, inte om eller hur den enskilde påverkas av det. Uppträdandet skadar fotbollen och bidrar till att domarrollens integritet och auktoritet ifrågasätts. Därför förväntas att samtliga matchfunktionärer – domare, assisterande domare och fjärdedomare – ingriper när spelare och ledare visar bristande respekt.

Exempel på bristande respekt

Följande är exempel på uppträdande som ska bestraffas disciplinärt:

  • Använda ord eller gester för att visa att man inte accepterar domarens beslut.
  • Springa mot eller söka upp domaren för att visa att man inte accepterar domarens beslut eller för att försöka påverka beslut.
  • Ansluta sig för att skapa en samling kring domaren för att visa att man inte accepterar domarens beslut eller för att försöka påverka beslut eller sätta press på domaren.
  • Blanda sig i domarens agerande (t ex stå i vägen eller försöka hindra/störa domaren), då annan spelare ska erinras, varnas eller visas ut, eller vid övrigt domaragerande.
  • Ignorera domarens anvisningar (t ex fortsätta sitt agerande trots domarens uppmaning att upphöra eller backa).
  • Använda andra sätt och/eller utföra handlingar (t ex söka fysisk kontakt med domaren) för att visa att man inte accepterar domarens beslut eller för att försöka påverka beslut eller sätta press på domaren.
  • Provocera motspelare verbalt eller fysiskt efter avblåsning (t ex knuffa, hålla fast).
  • Ansluta sig till en situation där spelare samlats så att oro skapas.
  • Söka vädja till eller påverka/uppvigla publiken (t ex använda gester)

En enskild spelare som uppträder respektfullt ska förstås ges tillfälle att samtala med domaren när det är möjligt/lämpligt och när domaren tillåter, men inte genom att delta i en samling av spelare vid domaren.