Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Frikänns från matchfixing

Disciplinnämnden har beslutat att lämna en anmälan om matchfixing och försök till matchfixing mot två tidigare U19-spelare i Syrianska utan bifall. Spelarna frikändes i april även av Svea hovrätt.

I beslutet konstaterar Disciplinnämnden att omständigheterna tyder på att det under 2017 förekommit fixade matcher i Syrianskas U19-lag, men att bevisningen inte med tillräcklig styrka pekar ut de anmälda spelarna.

Disciplinnämnden, som underkände bevisningen redan i ett beslut om avstängning under utredning, konstaterar att Svea hovrätt i sin dom delat nämndens värdering av bevisningen. Hemliga inspelningar som en tränare gjort med bl.a. de anmälda spelarna har ett mycket lågt bevisvärde.

Läs hela beslutet här: