Link

Sverige en av sju i UEFA-studien

Sverige är en av sju nationer som ingår i en banbrytande studie som UEFA genomfört inom ramen för projektet GROW. Aldrig tidigare har fotbollens positiva bidrag till samhällsekonomin kvantifierats på ett liknande sätt som i denna SROI-modell. Studien ger vid handen att fotbollen bidragit med 67 miljarder kronor årligen i de sju nationerna (varav 23 miljarder i Sverige).

I UEFA GROW-programmet ges de europeiska nationsförbunden stöd i strategiska frågor för att stärka fotbollens ställning. Programmet lanserades 2015. SROI-analysen är ett sätt att kvantifiera värdet av de positiva hälsomässiga, sociala och ekonomiska effekter som fotbollen har nationellt.