SvFF beviljas pengar för satsning på Fotboll Fitness

Svensk Fotboll beviljas en halv miljon från Svenska Spel och Riksidrottsförbundets Framåtfonden för en nationell satsning på Fotboll Fitness. En viktigt satsning för barn och vuxna som får möjlighet att uppleva glädjefylld aktivitet utan fokus på prestation.

– Framåtfonden är en viktig möjliggörare där specialidrottsförbund får ekonomiskt stöd för att testa nya idéer för att få fler i rörelse över hela landet. Tillsammans kan vi bidra till ökad rörelseförståelse och att fler, oavsett ålder, hittar glädjen och gemenskapen i idrottsrörelsen, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Den traditionella fotbollsverksamheten vidgas nu med en träningsform som kan engagera fler i idrotten. Fotboll Fitness är tränarledd spontanfotboll med fokus på ökad aktivitet i ett socialt och roligt sammanhang. Träningen består av en enkel uppvärmning följt av smålagspel, utan fokus på prestation eller resultat.

– Det är viktigt att barn och vuxna får möjlighet att uppleva glädjefylld aktivitet som ger en naturlig samhörighet. Tack vare Framåtfonden via Svenska Spel och Riksidrottsförbundet kan vi nu utveckla konceptet Fotboll Fitness och starta upp verksamheten i fler distrikt, säger Anna Malmén, projektledare för Fotboll Fitness på Svenska Fotbollförbundet.

Konceptet är framtaget med hjälp av danska studier som visar positiva effekter gällande organiserad spontanfotboll där fokus ligger på rörelseglädje i gruppform, som i sin tur öppnar upp för nya målgrupper. Svenska Fotbollförbundet har tidigare genomfört pilotprojekt i tre fotbollsdistrikt och kan nu med hjälp av Framåtfonden komma igång med verksamheten i resten av landet.

Framåtfonden är ett initiativ från Svenska Spel och Riksidrottsförbundet som fördelar totalt 7 300 000 kronor per år. Gemensamt för alla projektidéer är att de länkar samman traditionell idrott med nya idéer och tillvägagångssätt, något som är en viktig aspekt enligt forskaren Daniel Berglind.

– En framgångsfaktor för att påverka folkhälsan positivt är att erbjuda fysisk aktivitet som inte bara innefattar de traditionella aktiviteterna vi har idag. Det gläder mig därför att många av projekten som blivit beviljade pengar har en intressant ingång som förhoppningsvis kan tilltala fler än de redan idag fysiskt aktiva, säger Daniel Berglind, PhD forskare Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden.