Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Unga får lära sig om vardagsekonomi

Bilal El-Ghariri driver Swedbanks projekt Ung ekonomi, där bland andra fotbollsspelare på utvecklingslägret i Halmstad får lära sig mer om vardagsekonomi.

Vad konkret får spelarna lära sig?

– Mycket baskunskap, hur du tar hand om din vardagsekonomi, sparande, varför en buffert behövs, hur du gör en budget och så vidare.

Får de råd om vad de inte bör göra?

– Ja, vi avråder bestämt från att ta lån, utan att spara ihop till konsumtion och produkter.

Skiljer sig unga fotbollsspelare från andra unga målgrupper?

– Spontant tycker jag att de tar ämnet på stort allvar. Det är ju en grupp där det finns enskilda som kan komma att tjäna stora pengar i framtiden. Men annars är de som vilka andra 15-åringar som helst. 

Den vanligaste frågan ni får av spelarna?

– Ofta handlar det om kontantinsatsen till en första bostad, hur mycket man behöver spara ihop.

  • Swedbank