Link

HD fastställer tillträdesförbud

Högsta domstolen har i dag meddelat sitt första prejudicerande beslut i ett ärende om tillträdesförbud. HD fastställer tillträdesförbudet mot en supporter som hade begått en misshandel vid en fotbollsmatch mellan två allsvenska lag. Förbudet ska gälla i ett år.

I samband med en fotbollsmatch i Stockholm uppstod det bråk mellan supportrar i de två lagen. Med hänvisning till att en av supportrarna hade begått en misshandel beslutade åklagaren om tillträdesförbud för supportern. Högsta domstolen har nu beslutat att avslå supporterns överklagande. Svenska Fotbollförbundet var motpart i HD och hade yrkat att tillträdesförbudet skulle stå fast.

- Vi tycker naturligtvis det är bra och viktigt att HD går på vår linje, säger förbundsjurist Tobias Tibell som fört förbundets talan i HD. I beslutet slår domstolen fast flera viktiga principer, bl.a. att det inte behöver föreligga en lagakraftvunnen dom, utan att det är tillräckligt med brottsmisstankar för att ett tillträdesförbud ska meddelas. HD konstaterar ju också att samröre med våldsbenägna delar av en supporterkrets ska beaktas vid den riskbedömning som ska göras, fortsätter Tobias Tibell.