Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Ha tålamod! Det tar tid för barn att upptäcka hela spelytan

Hur växlar laget från 7- till 9-spel? Och därefter till 11 mot 11? För många pojk- och flicklag innebär vinteruppehållet träning inför nästa utmaning – större spelplan med fler spelare. SvFF:s Anders Bengtsson och Gunnar Pettersson svarar på några av de vanligaste frågorna.

Vad bör tränare tänka på när laget flyttar till större spelyta?

– Först och främst att det kommer ta lite tid för spelarna att vänja sig. I början kan spelare utan boll exempelvis göra sig spelbara nära bollen, vilket medför att hela spelytan inte utnyttjas. Eftersom antalet spelare ökar upplevs spelet ofta som litet och trångt under en övergångsperiod.

– Som ledare kan det behövas lite tålamod och nya sätt för att få spelarna att upptäcka hur de kan utnyttja hela spelytan.

Hur kan man förbereda sig bäst?

– I SvFF:s spelarutbildningsplan finns rekommendationer för vad som är lämpligt att jobba med i de olika spelformerna. Ju bättre spelarna behärskar de moment som rekommenderas i nuvarande spelform, desto bättre rustade är de för nästa spelform.

– Tränaren behöver inte utgå från att det är bättre att träna på nästa spelform. Vissa spelare kommer säkert att vara redo att testa den nya spelformen tidigare, men stressa inte. Varje spelform har sin tid.

Förändras arbetssättet när laget börjar spela på större spelyta?

– Spelformerna stegras successivt upp till 11 mot 11 vad gäller såväl yta och antal spelare som spelregler. Lagets arbetssätt bör genomgå samma successiva stegring. Men lämna inte era principer om hur spelet ska spelas, det är fortfarande grundläggande att exempelvis vara spelbar.

– Blir det tydliga lagdelar hos motståndarna kan man hjälpa spelarna i valet av passningar framför eller bakom lagdel, exempelvis motståndarnas backlinje. Hjälp spelarna att fatta beslut utifrån de ytor som finns, de medspelare som finns att ta hjälp av och de motståndare som försöker göra det svårt för spelaren.

Förändras träningsformerna när man övergår till större yta?

– Eftersom spelarna blir äldre i takt med att ytan ökar så behöver även träningen till viss del förändras. Men spel och spelövningar i träning bör aldrig överstiga ytan och antalet spelare som gäller för spelformen. När spelarna blir äldre och spelar matcher på helplan kommer de fysiska kraven att öka. Har ni inte möjlighet att träna på helplan bör träningen kompletteras med längre löpningar.

Hur ska tränare fundera över formation när laget flyttar till större yta?

– Eftersom antalet spelare ökar så ändras formationen. Ett sätt kan vara att låta spelarna prova olika formationer och diskutera för- och nackdelar med olika sätt att ställa upp laget. Tillsammans kan ledare och spelare komma fram till vilken formation som passar bäst i deras lag.

– Viktigast är ändå vilka uppgifter respektive position har när laget har bollen, när laget förlorar bollen, när de andra har bollen och när laget erövrar bollen.

Finns det några specifika övningar som är mer lämpliga ju större ytan blir?

– Övningarna i sig kan ofta vara ganska lika, men när ytan blir större och antalet spelare ökar blir även momenten mer avancerade. Vid spelövningar är det ofta bra att använda samma regler som i spelformen för att göra träningen matchlik. Om laget spelar 9 mot 9 blir övningen mer matchlik om ni tillämpar offsideregeln.

Fakta: Vilken övergång kräver mest förberedelser? 

Antagligen den från 7- till 9-spel, då offside införs. Det är en av anledningarna till att spelformen 7 mot 7 är i tre år medan övriga spelformer är två år. Detta ger möjlighet att hinna träna på de moment som behövs för att spela bra 9 mot 9-spel innan övergången dit.

Det är också flest nya moment som tillkommer i spelformen 7 mot 7, enligt spelarutbildningsplanen. 

En del tränare blir oroliga för om de räcker till vid övergången till 11-spel. Om tränarna går SvFF:s utbildningar, är nyfikna och öppna, så växer de med spelformerna. Med långvariga relationer till klubben och spelarna finns goda skäl att förvänta sig ännu bättre tränare om de stannar kvar till 11-spel.

Fakta: Kort om övergångar till större spelyta

Från 3v3 till 5v5

I 5 mot 5 tillkommer målvakt. Här rekommenderas att spela med två lagdelar.

Från 5v5 till 7v7

Här rekommenderas att spela med tre lagdelar. Laget bör ha en enkel idé om hur de ska agera i varje skede av spelet. Målvakten får inte ta upp hemåtspel med händerna i 7v7. Träna på att få i gång ett bra spel från målvakten.

7v7 till 9v9

Offside tillkommer, vilket påverkar spelets karaktär kring exempelvis upp- och nedflyttning. Enligt SvFF:s spelarutbildningsplan kan spelytorna introduceras och vara en bra hjälp för spelarna.

9v9 till 11v11

Spelets karaktär är ganska likt vid 9- och 11-spel. Reglerna är i princip desamma. Laget kan därför fortsätta att jobba på likartat vis, men momenten behöver göras med fler spelare över större ytor.

Juan Martinez
Text hämtad från Magasinet Fotboll #4-2019