Ansök om att starta futsalgymnasium

Om SvFF:s förbundsstyrelse klubbar igenom att futsal ska finnas som nationell idrottsutbildning den 17 december kan svenska gymnasieskolor ha en idrottsutbildning med inriktning futsal höstterminen 2021. Redan nu kan dock alla gymnasieskolor ansöka.

Futsal växer så det knakar, inte bara i Sverige utan också internationellt. SvFF har ca 650 föreningar som bedriver futsalverksamhet runt om i landet. Det ökade intresset gör också att efterfrågan blir större, vilket innebär att vi behöver möta denna och ge våra unga duktiga futsalspelare en möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

För att vi i framtiden skall nå internationella framgångar krävs bra utbildning och bra utvecklingsmiljöer för unga futsalspelare. Gymnasier med Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) ska vara en sådan utvecklingsmiljö, där elitsatsande futsalungdomar ges möjlighet att ta tillvara sin idrottstalang, och som erbjuder bra förutsättningar att kombinera studier och futsal. Denna kombination och möjlighet är mycket värdefull för utvecklingen av svensk futsal.

Det är alltså nu möjligt för gymnasieskolor att ansöka om att starta upp NIU-futsal på sin skola. Det har varit en snabb process för att göra det möjligt för skolorna att ansöka redan nu, för att kunna starta upp till HT-21. Ansökan behöver vara hos SvFF tillhanda senast 10 januari och därefter får skolan svar senast 20 januari för att ha en möjlighet att ansöka hos skolverket/skolinspektionen senast sista januari.