Link

Ett steg framåt – för integration genom fotbollen

Ett steg framåt är en del av det viktiga CSR-arbete som svensk fotboll bedriver. Det är ett treårigt projekt, med medel beviljat av Arvsfonden, vars mål är att fler flickor med utländsk bakgrund ska spela fotboll och vara med i en förening. Vi vet att nyanlända pojkar kommer till fotbollen, men det gör inte flickor i samma utsträckning. Anledningarna till detta är många, men ett av hindren är att många flickor inte får bestämma själva vad de vill göra på fritiden, vilka de ska umgås med, vad de ska utbilda sig till och vem de ska dela sitt liv med. För att kunna påverka, och på lång sikt ändra på detta, behöver man aktivt jobba med värdegrundsfrågor och det är precis vad ”Ett steg framåt” jobbar med.

Det är fyra personer som jobbar i detta projekt. Anneli Bergdahl är teamleader och har huvudansvaret för arbetet. Ellinor Johansson är ansvarig för Stockholm, Göteborg, Västergötland, Dalsland och Bohuslän. Caroline Larsson är ansvarig för Värmland, Örebro, Södermanland och Västmanland. Mårten Eneberg är ansvarig för Jämtland/Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. De är ute i skolor och föreningar och bedriver fotbollsaktiviteter ihop med värderingsövningar. Målgruppen är både flickor och pojkar, då man vet att pojkarna har en stor del i att verka för att deras systrar, flickvänner och kommande döttrar ska kunna delta i fotbollsvärlden på lika villkor som de själva har. Teamet i ”Ett steg framåt” utbildar också föreningsledare när det kommer till integration genom idrotten.

-Det räcker med att träffa en enda flicka vars ögon lyser när hon äntligen får prova på fotboll, för att man ska känna att det här jobbet är så viktigt, säger Anneli

Tillsammans med målgruppen bygger man upp ett värdegrundsmaterial, som efter projekttidens slut ska implementeras i fotbollsrörelsen. De vuxna som möter barn och ungdomar ska kunna använda denna metodhandbok för att jobba med värdegrundsarbete i laget eller föreningen och också få kunskap om hur man bör agera om man möter en flicka eller pojke som är utsatt för hedersförtryck och våld.

-Mer kunskap och kompetensutveckling inom det här området behövs inom fotbollsrörelsen, för att kunna bemöta dessa barn och ungdomar på ett sätt som gör att de vill komma till fotbollen och att de sedan vill stanna kvar där, menar Anneli.

Fotboll och integration, på vilket sätt hänger dessa begrepp ihop?

-Integration handlar om att mötas och i fotbollen hittar vi glädje, gemenskap, träning, lagarbete, känslor och vänskap. Det spelar ingen roll om du är född i Sverige eller om du nyss har kommit hit, att spela fotboll fyller ungefär samma funktion för oss alla. Som nyinflyttad så är fotbollen, och idrotten överlag, dessutom en perfekt arena att lära sig språket och att få nya kompisar och inblick i det nya landet. Fotbollen är en stor och viktig pusselbit för att integrationen i ett samhälle ska lyckas.

Vilken roll kan föreningslivet och fotbollen spela i ett samhälle där utanförskap och samhällsklyftor ökar?

-Ett grundläggande behov vi människor har är att känna tillhörighet och gemenskap. I en vardag och en framtid, som för många nyanlända, är orolig är det extra viktigt att ha en plats att gå till, där du känner dig delaktig och trygg, till exempel till ett fotbollslag. Att vinna matcher kanske då inte det allra viktigaste, utan att för en stund få möjlighet att göra något kul tillsammans med andra, att bli sedd för den du är, att skratta, att utvecklas och att se sig själv som en självklar del i det nya landet. Därför är det av största vikt att ledare inom fotbollsrörelsen har en förmåga att behandla alla lika och att se varje individ. Fotbollen ska vara en arena där alla känner sig välkomna och delaktiga! 

Läs mer om ’’Ett steg framåt’’

På bild: Anneli Bergdahl.

Foto: Eva Wiklund.