Link

Licensnämnden och Östersund – vad händer nu?

SvFF:s Licensnämnden har beslutat att inte bevilja Östersunds Elitfotboll AB elitlicens för säsongen 2020. Vad händer nu och vilka kan följderna bli?

En förening som inte beviljats elitlicens ska flyttas ner en serienivå. I det aktuella fallet innebär det att Östersund flyttas ner till Superettan.

Licensnämndens beslut kan överklagas till SvFF:s Överklagandenämnd och i sista hand till Riksidrottsnämnden. Östersund har i första läget 14 dagar på sig att lämna in en eventuell överklagan.

Skulle beslutet stå fast betyder det att Östersund inte får spela i Allsvenskan 2020 och att erbjudande om att ersätta Östersund i första hand går till IK Brage, i egenskap av förlorande lag i kvalet till Allsvenskan.
För att hantera det ordinarie förberedelsearbetet inför säsongen 2020 kommer SvFF:s Tävlingsavdelning redan nu att kontakta IK Brage och lämna ett villkorat erbjudande, dvs att, under förutsättning att beslutet står fast, ersätta Östersund i Allsvenskan 2020.

Licensnämnden hanterar sedan fortlöpande frågor kopplat till elitlicensen under kalenderåret 2020.