Sveriges första Diplomerade förening utsedd

Under torsdagskvällen fick Järfällaklubben IFK Viksjö ta emot utmärkelsen Diplomerad förening. Den första förening som Svenska Fotbollförbundet diplomerar i arbetet med att hjälpa och stötta föreningar i deras viktiga utvecklingsarbete för barn och ungdomar. Målet med satsningen är att ha välmående och attraktiva föreningar där ledare, föräldrar och inte minst barn och ungdomar har roligt och mår bra.

Bilden: Anna Malmén, SvFF, Mattias Lindström, ordförande IFK Viksjö, Anneli Gigg, kanslist IFK Viksjö, Christian Stenhoff, kanslist IFK Viksjö, Urban Helsing, StFF.

– Otroligt kul! Jag är rörd över att föreningens alla ledare, medlemmar, föräldrar och ideella krafter får ett kvitto på att de gör ett riktigt bra jobb. Utan dem hade denna certifiering inte kunnat bli möjlig. Utmärkelsen är en stor drivkraft för oss att fortsätta vårt goda arbete i klubben, säger Mattias Lindström, ordförande IFK Viksjö.

Utmärkelsen Diplomerad förening innebär att föreningen arbetar med och lever upp till ett antal målbilder, identifierade av SvFF, vilka tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Det rör sig exempelvis om ekonomisk styrning, utbildning av ledare, kommunikation och spelarutbildningsplan.

– Jag tror att det här är ett bra sätt för föreningar att påbörja utvecklingsprocesser, vilket är viktigt att man gör. Det har givit oss som klubb ett tydligare och mer konkret sätt att arbeta. Jag upplevde inte att vi behövde ha koll och klart för oss hur vi skulle strukturera processerna, det fick vi hjälp med, säger Mattias Lindström.

Det har varit riktigt roligt och det betyder mycket att få en klapp på axeln av någon som säger ”bra jobbat”.

Att bli en Diplomerad förening händer inte över en natt utan kräver en långsiktig satsning från såväl föreningens styrelse, ledare, medlemmar och andra runt omkring lagen. Givetvis sker satsningen på klubbens villkor och arbetet med att bli diplomerad sker i den takt klubben känner att de klarar av. Under arbetets gång får föreningen stöd från sitt distriktsförbund, SvFF och SISU:s idrottsutbildare.

– Vi skapade en handlingsplan tillsammans med Urban Helsing, diplomerare och föreningsutvecklare på StFF, utefter punkter som vi behövde förbättra. Vi började processen i januari i år och har jobbat med områdena fram tills i dag, säger Mattias Lindström.

– Det har varit ett tydligt och konkret arbete sedan dag ett tack vare bra stöd och vägledning. För oss var det jättebra att få hjälp med att ifrågasätta områden i verksamheten som behövde utvecklas och få bekräftelse på de områden där vi var bra. Jag tror att många föreningar kan ha nytta av den här processen, säger han och fortsätter:

– Det har varit riktigt roligt och det betyder mycket att få en klapp på axeln av någon som säger ”bra jobbat”.  Det är sällan man får höra det nu för tiden. Jag tror att det är viktigt att visa upp att man som förening gör bra saker och har goda värderingar. Det stärker ens varumärke, blir en konkurrensfördel och kan locka fler medlemmar.

Stort grattis IFK Viksjö!

Läs mer om Diplomerad förening här