Link

Fällande dom i uppmärksammad rättegång om matchfixing

Svea Hovrätt meddelade idag dom i matchfixingrättegången avseende den uppskjutna matchen mellan IFK Göteborg och AIK den 18 maj 2017. Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom och dömer två män för givande av muta till villkorlig dom och dagsböter.

Åklagaren åtalade de båda männen för grovt givande av muta genom att ha erbjudit en otillbörlig förmån uppgående till ett betydande belopp till AIK:s målvakt Kenny Stamatopolous i syfte att förmå honom att medvetet underprestera i matchen ifråga.

- Även om gärningen hade kunnat bedömas som grov och renderat ett strängare straff så har domen ändå ett oerhört viktigt signalvärde. Den visar på vikten av att våra fotbollsspelare kliver fram och vågar berätta om matchfixing, vilket i praktiken är en förutsättning för att nå framgång rättsligt, säger SvFF:s Generalsekreterare Håkan Sjöstrand

Hovrätten kommer i sin dom fram till att det är Kenny Stamatopolous uppgifter som ska läggas till grund för bedömningen av vad som sades mellan honom och männen och till skillnad från tingsrätten slår de också fast att innehållet i det som männen framförde har varit så klart och tydligt att det ska betraktas som ett straffbart erbjudande av muta.

- Kenny Stamatopolous agerande är föredömligt och något som vi ofta lyfter i vårt förebyggande arbete. Att det nu dessutom renderat i en fällande dom visar med tydlighet att alla inom fotbollen måste ta sitt ansvar i kampen mot matchfixing, säger Johan Claesson Integrity Officer hos SvFF.