Beviljade elitlicenser för 2020

Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd har behandlat och beslutat angående elitlicens för år 2020 för alla klubbar i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan 2019. Licensnämnden har beviljat elitlicens avseende år 2020 för alla dessa klubbar, utom för Östersunds FK Elitfotboll AB för vilken Licensnämnden anser att Östersunds FK Elitfotboll AB inte uppfyller elitlicenskriteriet ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under hela nästkommande år.

Detta innebär att Athletic Eskilstuna AB, Kungsbacka DFF och Växjö DFF alla tre uppvisade positivt eget kapital i sina periodiserade bokslut per 31 augusti 2019 och att dessa tre även uppvisat vad som i detta sammanhang krävs av elitlicensens regler, det vill säga likviditetsplaner som visar att de kan klara sina betalningar under resten av året samt att Athletic Eskilstuna AB visat resultatprognoser för resten av året som vid inte orealistiska antaganden innebär att deras egna kapital kan bli noll eller positivt den 31 december 2019.

Samtliga klubbar som elitlicens beviljats för har också uppfyllt kravet på betalningar per den 31 augusti 2019 och intygat att de inte saknar ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten hela nästkommande verksamhetsår samt har också uppfyllt de övriga elitlicenskraven, som avser huvudtränare, säkerhetsansvarig, säkerhetsorganisation och medicinsk undersökning.

Närmare information om besluten kan lämnas av Licensnämndens ordförande Richard Johnsson, 070-698 22 50.

Läs mer: