Link

Utveckling i fokus på ambassadörskonferens

I helgen träffades Fotboll Fitness-ambassadörerna för en konferens i Stockholm där fokus låg på erfarenhetsutbyte och framtiden.

En konferens med högt i tak där tankar och funderingar diskuterades med fantastiskt engagemang. Energin var på topp!

Områden som diskuterades var bland annat samarbetet med fotbollsdistrikten, hur en första kontakt tas med en förening, hur vi går från presentation till verksamhet, en gemensam syn på vad Fotboll Fitness innebär samt vilket material och marknadsföringsmaterial som behövs. 

Nu arbetar ambassadörerna vidare i sitt närområde för att hjälpa föreningar att starta upp Fotboll Fitness och gåfotboll. Vill du börja spela Fotboll Fitness eller Gåfotboll eller vill ni starta verksamhet i er förening? Tveka inte att kontakta våra duktiga ambassadörer för att få reda på mer!

Läs mer om ambassadörerna