Link

Mikroplaster: radikalt minskad spridning med rätt åtgärder

I dag presenterade Ecoloop resultatet från en fallstudie om mikroplastspridning som gjorts tillsammans med Kalmar kommun Svenska Fotbollförbundet, Svensk Däckåtervinning och Ragn-Sells Däckåtervinning AB. Studien har gjorts på en modernt utformad konstgräsplan med skyddsåtgärder på Bergaviks IP i Kalmar.

Resultatet visar att med rätt åtgärder kan spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner minskas radikalt från vad tidigare studier visat, och begränsas till endast cirka tio gram gummigranulat per år.

- Det är ett positivt besked för svensk fotboll och vår verksamhet i hela landet, säger Lars Ekholmer, ordförande i Svenska Fotbollförbundets anläggningskommitté.

Studien visar klart och tydligt att med rätt drift och skötsel reduceras spridningen markant. Detta gäller såväl skötsel av planen som tydliga instruktioner till och goda möjligheter för spelarna att borsta av sig ordentligt. Anläggningen är också byggt efter Svenska Fotbollförbundets rekommendation för att anlägga konstgräsplaner, vilket minimerar spridning bland annat genom granulatfällor och strategiska ytor för snön som skottas från planen på vintern.

- Vi känner oss trygga i att fortsatt kunna rekommendera kommuner och föreningar att bygga konstgräsplaner som är hållbara och motsvarar våra krav på spelegenskaper. Samtidigt vill vi vara tydlig med att Svenska Fotbollförbundet noggrant följer forskning och utveckling kring nya infill-material, säger Lars Ekholmer.