Link
Pia-stipendiaten Inger Arnesson prisas.

22 februari deadline för tredje Pia-stipendiet

Nu är det dags att börja jakten på nästa Pia-stipendiat. Vet du någon som är värd att bli ambassadör till det tredje Pia-stipendiet och erhålla 50 000 kr? Stipendiet delas ut till en person i ungdoms- eller seniorfotboll på tjejsidan, aktiv som spelare, tränare eller organisationsledare. Ansök själv eller nominera någon i din närhet senast den 22 februari 2019.

Bilden: Inger Arnesson, mitten, tillsammans med Karl-Erik Nilsson och Pia Sundhage när stipendie #2 delades ut i höstas.

Fotbolls-Sverige vimlar av personer som gör stora insatser för vår fotboll. Nu har du chansen att fram till 22 februari nominera en eller flera av dessa till att få utmärkelsen Pia-stipendiet, vilket också innebär att man blir ambassadör för ungdoms- eller seniorfotboll på tjejsidan.

Prisutdelningen av det tredje Pia-stipendiet kommer ske i Stockholm i samband med Svenska Fotbollförbundets 115:e årsmöte på Norra Latin - lördag den 30 mars - med hela fotbollsrörelsen på plats.

Den senaste mottagaren av Pia-stipendiet blev Inger Arnesson, tidigare landslagsspelare och med 50 år i fotbollens tjänst inom de allra flesta rollerna som kan tänkas behövas i en förening eller förbund. Ett knappt halvår efter utdelningen arbetar nu Inger på att realisera sina planer för stipendiet.

- Jag vill efter mina år nu inspirera ungdomar och visa att man kan vara med och bidra på så många olika sätt inom fotbollen, få ungdomar att se att man kan göra så mycket olika saker. Allt från att vara engagerad inom en förening, själv spela fotboll eller vara hjälpsam kring matcher. Jag har en plan jag arbetar med där jag via sociala medier vill göra små filmer och intervjua spelare och fotbollsledare från olika länder som jag lärt känna inom fotbollsåren. På så sätt vill jag engagera ungdomar och visa på alla möjligheter att utvecklas som person genom fotbollen.

Inför andra stipendiatomgången

Fakta
De ansökningar som inkom till andra Pia-stipendiet ligger med även i den andra bedömningen.

Kriterier
Ambassadörskapet ska ses som ett stort erkännande för personen i fråga och dennes betydelse för damfotbollen i stort, i ungdoms- eller seniorfotboll, aktiv som spelare, tränare eller organisationsledare. Det kan vara engagemang i bredd eller elitklubb, i intresseorganisation, förbund eller i damfotbollens syfte. Kort sagt: en eldsjäl för damfotbollen.

Ansök om att bli ambassadör i Pia-stipendiet för ditt arbete. Vi behöver också föreningars, distriktens och privatpersoners hjälp att ta fram och nominera tänkbara ambassadörer. Pia Sundhage har det sista ordet om vilka som utses, till sin hjälp har hon Lilie Persson och Anneli Gustafsson på SvFF:s kansli.

Sista ansökningsdagen är 22 februari 2018.
Skicka in din ansökan eller nominering till: piastipendiat@svenskfotboll.se

Personuppgiftshantering
För att kunna administrera och dela ut Pia-stipendiet samlar Svenska Fotbollförbundet in och behandlar vissa av dina personuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa personuppgifter behandlas vid din ansökan till Pia-stipendiet samt vid ev. tilldelning av stipendiet. Din ansökan, och däri förekommande personuppgifter, sparas av Svenska Fotbollförbundet till och med nästa ansökningsperiod för Pia-stipendiet. Du har självfallet rätt att begära att sådan lagring inte sker.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Svenska Fotbollförbundet är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för Pia-stipendiet.