Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Möten om rättighetsfrågor i Qatar

En nordisk delegation bestående av ländernas fotbollförbund och fackliga organisationer har på plats i Qatar lyft frågor om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.
- Det har skett framsteg i Qatar, men det finns fortfarande betydande brister som måste åtgärdas, säger SvFF:s vice ordförande Jörgen Eriksson.

Bilden: SvFF:s vice ordförande Jörgen Eriksson, ordföranden i Byggnads Johan Lindholm och SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand på plats i Qatar.

Delegationen har bland annat haft möten med människorättsorganisationer i landet, ledningen för VM-organisationen och med Qatars fotbollförbund. Man har också besökt de pågående byggena och de förläggningar arbetskraften vistas i.

I den nordiska delegationen har Svenska Fotbollförbundet representerats av vice ordförande Jörgen Eriksson:

- Det har skett förbättringar i Qatar sedan vårt senaste besök 2016, särskilt kring arenabyggena, vilket är glädjande. Men det är också tydligt att det fortsatt finns brister i hur arbetskraften i stort behandlas och i respekten för mänskliga rättigheter, säger Eriksson.

- I alla våra möten har vi varit tydliga med att utvecklingen måste fortsätta – Qatars myndigheter måste kunna garantera rimliga villkor för arbetskraften. Arbetarna måste också få större kunskap om vilka rättigheter de har och vilka möjligheter de nu har att driva igenom dem. Vi förväntar oss att dessa problem tas på största allvar och att man tar itu med de problem som finns.

- Jag upplever den dialog vi har haft som positiv, det är viktigt att den fortsätter. Gästarbetarna fanns här före landet tilldelades VM och de kommer att vara kvar efter mästerskapet, men det har blivit uppenbart för oss att fotbollen faktiskt kan göra skillnad och påskynda utvecklingen genom att sätta press på de ansvariga.

Ingått i delegationen har också Byggnads ordförande Johan Lindholm gjort:

- Byggnads har besökt Qatar sedan 2013 för att uppmärksamma arbetarnas villkor och sätta press på fotbollsvärlden att agera. Det är bra att fler engagerat sig och små steg har tagits i rätt riktning. Men efter att ha träffat migrantarbetare under den här resan är det helt uppenbart att det inte gjorts tillräckligt. Vi kommer fortsätta att vara en blåslampa på alla aktörer som kan påverka arbetarnas situation till det bättre, säger Lindholm.