Link

Ny webbutbildning mot matchfixing och spelberoende

Riksidrottsförbundet (RF) har lanserat en webbutbildning för gymnasieungdomar mot matchfixing och spelberoende. Unga idrottare är i riskzonen när de tar klivet upp till senioridrott. Via utbildningen ges ökad kunskap och vägledning hur de ska agera om de kommer i kontakt med problematiken.

Sedan tidigare har det funnits information och utbildningsmaterial riktat till föreningarna. Det materialet har uppdaterats och nu kompletteras det också med material direkt anpassat för skolan och ungdomar i gymnasieåldern. Allt är fritt tillgängligt på Min match-sajten.

Ofta är det i gymnasieåldern som många ungdomar kommer i kontakt med spelandet på allvar och det är i stort sett samtidigt som man också börjar ta klivet upp i seniorverksamheten inom idrotten och själva blir spelobjekt.

– Forskningen visar också att ungdomar på våra idrottsgymnasier är särskilt i riskzonen när det gäller att drabbas av ett problematiskt spelande. Detta sammantaget gör att det är väldigt viktigt att dagens idrottande ungdomar får kunskap om de baksidor som följer med spel och vadhållning, säger Johan Claesson, samordnare matchfixing, RF.

Webbutbildningen är fritt tillgänglig och där finns bland annat färdiga lektioner och kurser, utbildningsfilmer och en lärar- och ledarhandledning som hjälper till att utbilda och vägleda unga idrottare hur man ska agera om man kommer i kontakt med problematiken.