Inbjudan till förbundsmötet 2019

Idag sänds inbjudan ut till SvFF:s förbundsmöte som hålls i Stockholm lördagen den 30 mars.

Inbjudan går ut till fotbollens distriktsförbund och de röstberättigade föreningarna som senast 1 mars ska inkomma med sina anmälningar till förbundsmötet.