Link

Fotboll ger miljarder i samhällsnytta

En internationell studie presenterad i augusti visade hur breddfotbollen skapar samhällsnytta för många miljarder kronor i Sverige. En investerad krona i breddfotbollen ger tiofalt tillbaka till samhället och nu skriver Svenska Fotbollförbundet till folkvalda för att uppmärksamma den nytta fotbollen gör och för att påtala det stöd breddfotbollen behöver.

I dagarna går ett brev från förbundets ordförande Karl-Erik Nilsson ut till landets nyvalda kommunpolitiker med ansvar för idrottspolitik. Brevet uppmärksammar de områden som fotbollen, Sveriges största idrott, prioriterar.

Breddfotbollens ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter uppgår försiktigt räknat till 23 miljarder kronor årligen enligt studien. Men för att fotbollen ska kunna fortsätta göra nytta behövs resurser. Som fler anläggningar och stöd till föreningslivet. Svensk fotboll och dess föreningar vill fortsätta att vara en viktig samhällsaktör och där är Sveriges kommuner en mycket viktig medspelare.

Läs även: