Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

SvFF utreder uppgifter om kränkande film

SVT publicerade under torsdagskvällen uppgifter om att en kvinna polisanmält en spelare med landslagsmeriter för att ha skickat en kränkande film till henne. Spelaren uppger att han är oskyldig, och att hans identitet har blivit kapad – SvFF bedömer spelarens förklaring som trovärdig.

SvFFs generalsekreterare Håkan Sjöstrand:
- Vi har varit i kontakt med spelaren, och han redogör på ett trovärdigt sätt för vad som har hänt. Vi ser ingen anledning att betvivla hans uppgifter. Han har under en längre tid haft återkommande problem med att någon/några startar konton i olika sociala medier, där man utger sig för att vara spelaren och sprider kränkande innehåll i hans namn.

- Eftersom händelsen är polisanmäld kommer frågan att utredas, vilket är positivt. Vi försöker få fram så mycket information som möjligt och har kontakt med polisen i ärendet.

- Det som har hänt är mycket allvarligt. Såväl spelaren som de kvinnor som fått filmer och bilder skickade till sig har utsatts för oacceptabla kränkningar, säger Sjöstrand.