Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Riksidrottsnämnden skärper straff för spel på egen match

Riksidrottsnämnden (RIN) skärper den påföljd som SvFF:s Disciplinnämnd tidigare beslutat för en 20-årig spelare som befunnits skyldig till brott mot matchfixingreglementet, från tolv till arton månaders avstängning från all form av organiserad idrottsverksamhet inom alla idrotter.

RIN:s beslut grundar sig på att spelaren, genom att ingå vadhållning på två U21-matcher där han själv deltagit, har brutit mot matchfixingreglementet. Vadhållningen har varit av sådan karaktär att underprestation av det egna laget kunnat bidra till att vaden gett utdelning, eftersom de avsett att det totala antalet mål i respektive match skulle överstiga ett visst antal.

SvFF:s Disciplinnämnd hade tidigare beslutat att stänga av spelaren under tolv månader. En avstängningstid som RIN alltså, efter överklagande från SvFF:s Integrity Officer Tobias Tibell, beslutat förlänga till arton månader.