Link

SvFF överklagar spellicenserna

Lotteriinspektionen har inte tagit möjligheten att begränsa spelutbudet för att motverka matchfixing. SvFF har i dag därför överklagat de spellicenser som ger rätt att erbjuda spel även på lägre divisioner och enskilda matchhändelser som gula kort, antal hörnor och liknande.

I fredags meddelade Lotteriinspektionen sina första beslut att bevilja licenser enligt den nya spelregleringen som börjar gälla den 1 januari 2019. Elva bolag har hittills beviljats licens att erbjuda vadhållning på bland annat fotboll. I besluten har myndigheten hänvisat till redan gällande lagtext om olämpliga spelobjekt och framtida, ännu ej beslutade, föreskrifter om begränsningar av spelutbudet.

– Lotteriinspektionen har haft en tuff uppgift att hinna pröva alla licensansökningar före årsskiftet. Men vi kan inte tolerera att man prioriterat bort det tydliga uppdraget från riksdag och regering att motverka matchfixing genom tydliga begränsningar av spelutbudet, säger SvFF:s chefsjurist Anders Hübinette.

SvFF har överklagat Lotteriinspektionens beslut till Förvaltningsrätten i Linköping och yrkat att domstolen ska begränsa det tillåtna spelutbudet för att motverka risken för matchfixing.

Förbundet har sedan detaljerna i den nya spelregleringen blev känd i skrivelser till och möten med Lotteriinspektionen krävt förbud mot spel på lägre divisioner (under Elitettan på damsidan respektive div. 2 på herrsidan), ungdomsserier och icke matchavgörande händelser, t.ex. gula kort och antal hörnor. I överklagandena framhålls att det inte är fotbollen, utan spel på fotboll, som orsakar matchfixing.

– Även om myndigheten inte hunnit få fram föreskrifter ger lagstiftningen utrymme för att villkora spellicenserna på det sätt som vi nu yrkat. Vi har en skyldighet mot svensk fotboll att göra allt vi kan för att motverka riskerna för matchfixing, och där är det tillåtna spelutbudet en del. Vi vet att det är större risk att matchfixing drabbar lägre serienivåer och t.ex. U21-serier där övervakningen från både förbund och media är lägre, framhåller Anders Hübinette som företräder förbundet vid talan hos förvaltningsrätten.
– Om inte Lotteriinspektionen och domstolen tar ansvar utgår vi från att alla licensierade spelbolag följer Svenska Spels exempel och lyssnar på fotbollen i denna fråga. Ett ansvarsfullt spelutbud, som inte underblåser matchfixing, borde vara en självklarhet för varje ansvarstagande bolag, säger Anders Hübinette.

SvFF har i överklagandena yrkat att domstolen ska fatta beslut interimistiskt, dvs. direkt och i avvaktan på ett slutligt avgörande av frågan.