Link

Nya nationella spelformer

Match- och spelformer är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av spelförståelse och fotbollens färdigheter. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse.

Spelformer är den sista pusselbiten som skapar en helhet när det gäller spelar- och tränarutbildning. Målet är att alla barn och ungdomar som spelar fotboll ska få möjlighet att uppleva matchen som ett lärtillfälle. Övergripande handlar det om att barnen, i en matchsituation, får tillfälle att röra bollen ofta och utföra flera fotbollsaktioner. Det skapar förutsättningar för ett långsiktigt idrottande.

Om barnen får möjlighet att påverka, visa att de kan och känna tillhörighet i laget skapas motivation för att lära sig fotboll och fortsätta spela. Självklart handlar det också om behovet av att få ha roligt och uppleva glädjen i att utvecklas idrottsligt.

Spelformerna är beslutade av SvFF:s Repskap 1/12-17 och gäller för samtliga föreningar från och med 1/1 2019.
De fem spelformerna är följande:
6-7 år - 3 mot 3
8-9 år - 5 mot 5
10-12 år - 7 mot 7
13-14 år - 9 mot 9
15 år och äldre - 11 mot 11

De fem spelformernas progression gällande yta och antal spelare är analyserad för att bästa lärandesituation ska uppstå. Den generellt mindre planytan (3, 5, 7 och 9) är till fördel för spelarutbildning och påverkar antalet bollkontakter positivt. Även pedagogiska regler/riktlinjer hjälper ytterligare till och skapar en bra lärsituation. Speltiden har generellt ökats och en speltidsgaranti föreslås, för att alla barn ska få möjlighet att spela match och utvecklas.

De nya spelformerna har tagits fram med hjälp av en projektgrupp, med personer från svensk fotboll, d v s SEF, EFD, distrikt och SvFF.