Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Framgång kräver målmedvetenhet

Eskilstuna United arbetar för en mer jämställd idrott och sponsring. Hjärta United som är föreningens samhällsplattform, vill ge individer bättre förutsättningar för att spela fotboll på elitnivå och samtidigt göra goda saker i samhället. Idag bedriver Hjärta United Ronjabollen med precision och långsiktighet.

TRIS (Tjejers Rätt I samhället) och deras projekt Ronjabollen grundandes för 15 år sen och är ett fotbollsprojekt för tjejer i åldrarna 8–15, som bor i resurssvaga områden i Uppsala. Arvsfondens pris för årets Guldkorn 2018 tilldelades Ronjabollen i kategorin barn. Varje år delas priset ut till fyra utvalda projekt som har överlevt efter det att Arvsfondens finansiering har upphört. Idag finns fotbollsprojektet i tre olika städer i Sverige; Uppsala, Skellefteå och i Eskilstuna.

Vid 5 års ålder startade resan inom fotbollen och fotbollsplanen kom att bli hans tillflyktsort när det var andra krafter i samhället som drog i honom. En samhällsentreprenör som arbetat på fyra kontinenter med affärsutveckling, som nu gör skillnad i Eskilstuna. Alla är olika-olika är bra har träffat Eskilstuna Uniteds CSR-ansvarig Emre Gürler, en familjefar med sambo och två döttrar.

-Jag har levt och arbetat väldigt länge i Central/Östafrika i olika slags projekt. I dem länderna så har de kvinnor jag arbetat med haft en väldigt "undanskuffad" värld. De erfarenheter jag fick med mig i bagaget efter min tid i Afrika tog jag med mig hem till Eskilstuna, säger Emre.

Ronjabollen startades i Hjärta United under vårterminen 2018 på Årbyskolan och Ärstaskolan i Eskilstuna. Projektledare Sandi Sharro, som är f.d. United-spelare med en bakgrund från Syrien är den perfekta förebilden får många av tjejerna i Ronjabollen. I Hjärta United är fokus på att tackla tre tuffa samhällsutmaningar i Eskilstuna kommun, vilket är arbetslöshet (Work United), ensamhet bland äldre (Care United på seniorboenden) samt integration och bekämpa hedersförtryck (Ronjabollen). Man såg också det som TRIS (Tjejers rätt i samhället) såg, nämligen att det är väldigt få tjejer med en annan etnisk bakgrund som är representerade i Eskilstuna United, även inom damfotbollen över lag.

Hur ser arbetet ut idag?

Just nu planerar vi inför vårterminen där vi ska utöka Ronjabollen till ytterligare en skola. Vi siktar på att ha två träningar i veckan. Utbildningen för ledarna löper på och är extremt viktigt för att vi ska bibehålla en professionalism i vårat sociala arbete inom Ronjabollen.

Hur arbetar ni med ledarskapet?

Vår projektledare Sandi Sharro, som själv har kämpat med just den miljön när hon växte upp att "fotboll är inget som tjejer ska syssla med" har haft en stor påverkan att kunna inspirera tjejerna inom Ronjabollen att tro på sin kraft och förmåga. Sandi är högst delaktig i våra utbildningar för våra damlagsspelare som idag är tränare i Ronjabollen. Det är jätteviktigt för oss att man inte bara kastar in oansvariga ledare in i Ronjabollen-konceptet utan att ha en gedigen utbildning i grunden.

Har ni märkt av någon skillnad sedan starten av Ronjabollen i Eskilstuna?

Det går inte att i full styrka beskriva hur mycket Ronjabollen betyder för föreningen. Men att vi nu har lyckats stärka tjejernas självförtroende såpass mycket att vi sedan har kunnat skicka vidare tjejer från Ronjabollen till andra föreningar i Eskilstuna kommun är ett fantastiskt kvitto. Att vi gör något som verkligen gör en positiv skillnad för människor som befinner sig i social utsatthet.

Emre poängterar även värdet av samarbetspartners och att det är viktigt att det inte blir ett projekt som man ''släcker ned'' när utmaningar uppstår.

-Vår huvudpartner Rekarne Sparbank har varit väldigt viktiga i t.ex. vår Crowdfunding-kampanj för Ronjabollen. I den kampanjen så hade vi väldigt många nuvarande och helt nya sponsorer och medmänniskor som sponsrade oss i Ronjabollen. Utan TRIS-Tjejers Rätt i Samhällets metodverktyg och evidens i Gottsunda (Uppsala) skulle det inte vara möjligt för oss att hålla en hög professionell nivå, säger Emre.

Vad är ert mål?

Målsättningen är att vi ska nå fler tjejer inom Ronjabollen samt att vi vill skapa ett närmare strategiskt samarbete med Eskilstuna kommun kring skapandet av mer preventiva åtgärder när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck. Vi tar gladeligen ansvaret att med målmedvetenhet, kraft och kompetens driva dessa frågor lokalt och regionalt.

Tre tips från Emre till föreningar som vill visa vägen för en mer öppen idrott

1.Var väldigt noga med att finna ett metodverktyg som fungerar, så att det inte blir impulsivt och spontant, då är risken att det bara blir en "CSR-tomteblosseffekt". Fotbollen är ett magiskt verktyg för att skapa positiv social tillit i utsatta grupper

2.Våga be om hjälp och ta hjälp ifrån de föreningar som ni vet har lyckats. T.ex. TRIS i Uppsala

3.Involvera era sponsorer. Detta kommer att ge ringar på vattnet och kommer att skapa ett mer inkluderat samhälle för alla