Diplomerad förening – tillsammans gör vi svensk fotboll bättre

Nu kan föreningar i svensk fotboll ta reda på deras medlemmars åsikter genom att skicka ut enkäter. Med hjälp av enkätsvaren ”självskattas” verksamheten vilket är första delen av Diplomerad förening.

Svenska Fotbollförbundets förhoppning är att många föreningar vill veta vad deras barn, ungdomar, vårdnadshavare och ledare tycker om verksamheten och därmed genomföra det vi kallar för "självskattning".

Den ena enkäten skickas ut till föreningens ledare och den andra till vårdnadshavare. I den enkät som skickas till vårdnadshavare besvarar vårdnadshavaren del 1 och spelaren (barnet) del 2. För att föreningar, ledare, vårdnadshavare och spelare ska kunna se hur enkäten ser ut och vilka påståenden som ställs finns det testenkäter.

Resultaten från självskattningen kommer att presenteras i en färgkodad översiktsvy där föreningen kan filtrera utefter olika variabler.

Självskattningen resulterar i en nulägesanalys som sedan blir utgångspunkten för ett utvecklingsarbete i föreningen. Föreningen, fotbollsdistrikten och SISU Idrottsutbildarna analyserar sedan enkätsvaren och tar tillsammans fram en handlingsplan för föreningens utvecklingsarbete.

Är er förening intresserad av att veta vad era medlemmar tycker? Ta kontakt med det fotbollsdistrikt som ni tillhör för mer information!