Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Intensifierat arbete mot matchfixing

Svensk fotboll intensifierar kampen mot matchfixing. Hittills under 2018 har 25 misstänkta matcher utretts, 5 spelare har stängts av för brott mot reglementet, och två fall är föremål för domstolsprövning. Svenska Fotbollförbundet har nu också en heltidsresurs för att utreda misstänkta fall av otillåten påverkan och manipulation.

- De 25 matcher vi har utrett hittills i år innefattar allt från konkreta uppgifter till vaga misstankar om att otillåten påverkan har förekommit. Fem svenska spelare har under 2018 blivit avstängda för brott mot matchfixingreglementet, vilket är en tydlig ökning jämfört med tidigare. Att vi ser fler fall komma fram i ljuset beror på att vi har intensifierat arbetet mot de här problemen och lägger enorma resurser på att utreda alla misstankar, säger SvFF:s förbundsjurist Tobias Tibell.
- Positivt är också att ett antal internationella spelbolag har börjat dela med sig av information som vi har stor nytta av i vårat utredningsarbete. Det har gett oss helt nya möjligheter att få fram konkret bevisning i de fall vi utreder.

Sedan i september har SvFF en särskild utredare anställd för att arbeta med utredning av bl.a. misstankar om matchfixing. Alexander Wigfors är polis i grunden, och kommer närmast från en tjänst som särskild utredare inom Svensk Antidoping. Dessförinnan arbetade han inom polisen som bland annat underrättelsesamordnare och utredare.

SvFF fortsätter också, tillsammans med bl.a. Svensk Elitfotboll, det intensiva arbetet med att utbilda spelare, ledare, funktionärer och domare om matchfixing. Därtill finns ett nära samarbete med Riksidrottsförbundets samordnare, Svenska Spel, och polisens aktionsgrupp mot idrottskriminalitet.

Matchfixing är fortfarande det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet. Och det absolut viktigaste vapnet för att rädda fotbollen från det här problemet finns ute i våra medlemsföreningar. Matchfixingen lever på tystnad, och kan bara bekämpas om de som älskar fotboll vågar slå larm. Den som får kännedom om förbjuden vadhållning eller manipulation är dessutom skyldig enligt regelverket att informera SvFF om saken.

- Kliv fram och berätta. Det är ingen slump att i de fall som gått till domstol så är det en person nära laget som har vågat rapportera om det som händer. De har satt fotbollen först, och det är precis det som behövs om vi ska få stopp på problemen med matchfixing, säger Tobias Tibell.
- Det bästa är om du hör av dig till oss med dina misstankar, eller direkt till polisen för att anmäla ett brott. Om du vill vara anonym kan du också rapportera det som har hänt via minmatch.se .

Länkar: