Fem byten i de högre förbundsserierna även säsongen 2022

Sedan maj 2020 har det med anledning av coronapandemin varit möjligt att göra fem byten per match i de högre förbundsserierna. Under pandemin har det även införts en undantagsregel gällande uteslutning ur tävling vid walk over.
SvFF:s Förbundsstyrelse har nu beslutat att dessa justerade tävlingsbestämmelser ska gälla även under säsongen 2022.

Förbundsstyrelsens beslut:

  • att med ändring av 4 kap. 5 § andra stycket SvFF:s Tävlingsbestämmelser 2022 tillåta fem spelarbyten vid högst tre bytestillfällen vid matcher i Allsvenskan, Superettan, Ettan, OBOS Damallsvenskan och Elitettan säsongen 2022 (inklusive kval till dessa tävlingar). Vad som i övrigt föreskrivs i 4 kap. 5 § tredje stycket SvFF:s Tävlingsbestämmelser 2022 rörande spelarbyten ska tillämpas även i nyssnämnda tävlingar,
  • att med ändring av 4 kap. 12 § första stycket SvFF:s Tävlingsbestämmelser 2022 tillåta att fem spelare per lag får värma upp samtidigt under pågående match, samt
  • att justera 2 kap. 22 § tredje stycket SvFF:s Tävlingsbestämmelser 2022 till att ha följande lydelse:
    Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen inte råder, såsom konstaterad smittspriding av Covid-19 i föreningen, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen. Det lag som lämnat w.o. ska i förevarande fall dömas som förlorande lag i den aktuella matchen med målskillnaden 0–3. Samtliga matcher efter w.o.-matchen ska därvid spelas.

Läs mer: