RIN upphäver disciplinnämndsbeslut

SvFF:s disciplinnämnd beslutade 30 september att ändra resultatet i två av Nyköpings BIS matcher i division 2 Södra Svealand sedan man fastslagit att klubben använt en obehörig spelare. Nyköping överklagade beslutet till Överklagandenämnden som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Nu har Riksidrottsnämnden (RIN) ändrat Överklagandenämndens beslut och fastställt Disciplinnämndens beslut i en av matcherna men upphävt beslutet i den andra.

SvFF:s disciplinnämnds beslut innebar att Nyköping dömdes som förlorare med 0-3 i de två matcherna.

RIN fastställer Disciplinnämndens beslut gällande matchen Nyköping-Motala men upphäver beslutet gällande Eskilstuna City-Nyköping. I det sistnämnda fallet återställs nu det ursprungliga slutresultatet (0-1, nyköpingsseger). Bakgrund till detta är att föreningen inför den matchen varit i kontakt med SvFF och då fått information om att den aktuella spelaren kan beviljas speltillstånd som amatör. RIN menar i sitt beslut att föreningens villfarelse därmed är ursäktlig. 

Matchfakta och serietabell i division 2 Södra Svealand har uppdaterats i enlighet med detta.

Disciplinnämndens roll

Disciplinnämnden är ett fristående beslutande organ inom svensk fotboll. 

Disciplinnämnden utövar prövningsrätt i dels bestraffningsärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar och dels tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler. Prövningsrätten inbegriper bland annat anmälningar från Riksombudet.

Disciplinnämndens beslut får, vad avser bestraffningsärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar, överklagas till Riksidrottsnämnden eller, vad avser tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler, till Överklagandenämnden.