Nyköpings BIS tilldöms två förluster - använde obehörig spelare

Disciplinnämnden har beslutat att Nyköpings BIS, i division 2 Södra Svealand, förlorar redan spelade matcherna mot Motala AIF och Eskilstuna City. Detta eftersom en obehörig spelare använts.

Disciplinnämndens yttrande:

"Disciplinnämnden har efter protester beslutat att ändra resultatet i två matcher i div 2 Södra Svealand. I besluten fastslår Disciplinnämnden att Nyköpings BIS har använt sig av en obehörig spelare i de två matcherna.

Spelaren hade beviljats arbetstillstånd som icke EU-medborgare av Migrationsverket, för att arbeta som professionell spelare för ett namngivet lag i Ettan, men signades på sista övergångsdagen till Nyköpings BIS som amatör. 

Disciplinnämnden slår i beslutet fast att en icke EU-medborgare som beviljats arbetstillstånd av Migrationsverket - för att spela som professionell för en namngiven klubb i de tre högsta herrserierna/två högsta damserierna - i enlighet med 6 kap 5 § 3 st i TB inte får registreras för någon annan förening på det beviljade tillståndet.

Nytt resultat i de två matcherna är:

  • Nyköpings BIS - Motala AIF  0-3
  • Eskilstuna City -  Nyköpings BIS  3-0”

Disciplinnämndens roll

Disciplinnämnden är ett fristående beslutande organ inom svensk fotboll. 

Disciplinnämnden utövar prövningsrätt i dels bestraffningsärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar och dels tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler. Prövningsrätten inbegriper bland annat anmälningar från Riksombudet.

Disciplinnämndens beslut får, vad avser bestraffningsärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar, överklagas till Riksidrottsnämnden eller, vad avser tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler, till Överklagandenämnden.