SvFF gör ingen anmälan efter Östersund-Kalmar

SvFF:s avdelning för Juridik och Säkerhet har genomfört en utredning med anledning av incidenten i samband med matchen Östersund-Kalmar den 23 augusti. Efter utredningen har man kommit fram till att det inte finns grund för SvFF att på eget initiativ ge in en anmälan till Disciplinnämnden.

Under slutskedet av matchen Östersund-Kalmar den 23 augusti har Östersundsspelaren Samuel Mensiro uppfattat att Kalmarspelaren Oliver Berg ska ha sagt ”black people can’t play football”, vilket Berg i sin tur har förnekat.

SvFF har i utredningen fått in yttranden från de inblandade parterna där de vidhåller sina uppfattningar. Vidare finns i utredningsmaterialet matchrapporter från domare och matchdelegat samt ett antal videoklipp.

Domarteamet har inte uppfattat något och det finns inte heller i det övriga materialet något som stödjer uppgiften att något rasistiskt ska ha sagts. SvFF:s avdelning för Juridik och Säkerhet har mot denna bakgrund kommit fram till att det inte går att dra tillräckligt säkra slutsatser av vad som sagts och att det därför inte går att driva ärendet vidare.