Lyfta publikrestriktioner planeras till 29 september

Under gårdagen meddelade Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten att de planerar för att ta bort fler restriktioner kopplade till covid-19-pandemin från och med den 29 september. Bland annat meddelades att deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i så fall tas bort, vilket skulle innebära att publik åter välkomnas tillbaka till våra arenor utan begränsningar i höst.

Tidigare har Regeringen presenterat en plan för hur råd och restriktioner som införts p.ga. covid-19-pandemin ska kunna avvecklas, och under gårdagen meddelades att det från den 29 september planeras för att ta steg 4 i planen och ta bort ytterligare restriktioner. Bland annat skulle deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.

För svensk fotbolls del innebär det i så fall att nuvarande publikrestriktioner tas bort och att publiken är välkommen tillbaka till läktarna utan begränsningar i höst. Även avståndskraven mellan sittplatser och sällskap försvinner vilket möjliggör fullsatta arenor.

- Det är givetvis väldigt glädjande nyheter som presenterats och något vi arbetat med för att uppnå på ett ansvarsfullt sätt under en längre tid. Vi ser verkligen fram emot hösten och att få välkomna våra supportrar tillbaka till arenorna utan begränsningar inom alla nivåer av svensk fotboll, säger Håkan Sjöstrand.

Folkhälsomyndigheten har tidigare flaggat för att vissa särskilda regleringar möjligtvis kan behövas när det gäller mycket stora offentligt tillställningar (15 000 eller fler besökare). Socialdepartementet kommer nu att remittera ett förslag på hur en eventuell användning av covidbevis ska gå till. Därefter kommer regeringen fatta beslut om en sådan särskild reglering ska införas för vissa offentliga tillställningar.