Möjlighet till fler än 3 000 åskådare från 1 juli

Regeringen presenterade idag ett förslag på anpassning av de restriktioner som ska gälla från den 1 juli. I praktiken innebär förslaget – som nu skickas ut på remiss – en möjlighet att släppa in fler än de 3 000 åskådare som sedan tidigare har aviserats.

Just nu är maximalt 500 åskådare tillåtna i matcher i Allsvenskan och Superettan, sedan tidigare har dock regeringen meddelat att det från och med den 1 juli kan bli aktuellt med 3 000 åskådare. Men nu ser det ut som att fler åskådare än så kan tillåtas – regeringen föreslår nämligen att det istället ska kunna bli möjligt att släppa in upp till 3 000 åskådare per sektion på de arenor som klarar av det.

Regeringen skriver att smittläget i Sverige har förbättrats de senaste veckorna och att det därför skickas en promemoria på remiss med förslag på hur ett flertal restriktioner som träder i kraft den 1 juli 2021 ska anpassas.

Remissvaren ska skickas in senast den 21 juni kl 9.00.