Inga lättnader den 17 maj

Inga lättnader i coronarestriktionerna kommer att ske den 17 maj. Det nya datumet att förhålla sig till är den 1 juni. Samtidigt öppnar Folkhälsomyndigheten idag för att matchspel för vuxna ”i mindre skala” ska kunna komma igång från den 1 juni.

Regeringen fattade beslutet i enlighet med Folkhälsomyndighetens hemställan, med beaktande av det nuvarande smittspridningsläget och belastningen på sjukvården.

Planerna på att bland annat höja tillåtet antal personer vid offentliga tillställningar (till exempel fotbollsmatcher) skjuts nu från den 17 maj till den 1 juni.

Då tillåts publik på upp till 100 personer på vissa utomhusarenor, och på större utomhusarenor – med anvisade sittplatser – tillåts upp till 500 personer. Regionala avvikelser kan fortsatt förekomma. Fram till dess gäller begränsningen på åtta personer.

Från och med den 1 juni, om smittläget tillåter, kommer det även att bli tillåtet med tävlingsidrott utomhus ”i mindre skala” för vuxna och med viss läger- och cupverksamhet för barn och ungdomar. I dessa delar kommer Folkhälsomyndigheten att återkomma med förtydliganden.