Delbeslut angående elitlitlicens 2022

Licensnämnden har tagit delbeslut om OBOS Damallsvenskan, Superettan samt Ettan för 2022. Sedan tidigare har beslut också tagits gällande Allsvenskan.

Som tidigare meddelats har samtliga klubbar i Allsvenskan som ska licensprövas inför säsongen 2022 under våren licensprövats med anledning av det egna kapitalets storlek per den 31 december 2020, varvid Licensnämnden funnit att samtliga klubbar uppfyller kravet positivt eget kapital.

Licensnämnden har nu också fattat delbeslut angående klubbarna i OBOS Damallsvenskan och Superettan vilka licensprövas med anledning av det egna kapitalets storlek per den 31 december 2020.

Klubbar som behöver återkomma

Licensnämnden har därvid funnit att de upprättade handlingsplanerna (till följd av negativt redovisat eget kapital per den 31/12 2020) för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid innevarande års utgång inte är orealistiska för klubbarna Athletic Eskilstuna AB och Landskrona BoIS och att de därmed uppfyller kravet positivt eget kapital.

Även GIF Sundsvall redovisade negativt eget kapital per den 31 december 2020 och lämnade därför in en handlingsplan för hur de skall återställa det egna kapitalet till minst noll vid innevarande års utgång. Licensnämnden fann dock i sin bedömning, med de uppgifter som fanns vid tidpunkten för beslutet, att denna handlingsplan var orealistisk, varför klubben har att lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2021, vilket måste visa minst noll i eget kapital.

Eskilstuna United DFF, Akropolis IF och IK Brage, som inte klarade att uppfylla sina handlingsplaner för att återställa det egna kapitalet till minst noll per den 31 december 2020, har också att lämna in periodiserat bokslut per den 31 augusti 2021, vilket måste visa minst noll i eget kapital.

Övriga klubbar i dessa serier redovisade positivt eget kapital per den 31 december 2020 och uppfyller därmed kravet positivt eget kapital.

Alla klubbar i Ettan uppfyller kraven

Samtliga klubbar i Ettan uppfyller de krav som ska prövas under våren, där Assyriska FF, IFK Malmö FK, Piteå IF FF, Vänersborgs IF och Österlen FF uppmanats att välja auktoriserad eller godkänd revisor inför höstens elitlicensprövning.

Slutliga beslut angående elitlicens för säsongen 2022 fattas under senhösten 2021, alla klubbar har att visa att de skött sina betalningar per den 31 augusti 2021 och att de intygar att de inte saknar ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under år 2022.

För allsvenska klubbar och superettanklubbar är det dessutom ett krav för att erhålla elitlicens att spelare genomgått årlig medicinsk undersökning samt huvudtränares utbildning, vilket utvärderas under senhösten 2021.

Närmare information om besluten kan lämnas av Licensnämndens ordförande Richard Johnsson, 070 - 6982250.