Beredskap för uppskjuten seriestart och inställt kval i lägre förbundsserierna

Om nuvarande pandemirestriktioner kvarstår 23 april kommer seriestarten i de lägre förbundsserierna skjutas upp ännu en gång och kvalspelen på herrsidan tas bort, det har SvFF:s förbundsstyrelse fastställt.

Den 9 mars togs beslutet att, på grund av pandemirestriktionerna, skjuta upp säsongspremiären i de lägre förbundsserierna till 1-2 maj samt senarelägga höstens kval.

Nu har SvFF beslutat hur man ska agera om restriktionerna kvarstår och starten 1 maj inte blir möjlig.

Den 23 april blir ett avgörande datum. I det fall de nationella restriktionerna inte lättat då har förbundsstyrelsen beslutat kring konsekvenshanteringen för de lägre förbundsserierna. Med ”de lägre förbundsserierna” avses division 2-3 herrar och division 1 damer.

Sedan beslutet den 9 mars har synpunkter från distrikten inhämtats. Ett ställningstagande som framgår tydligt är att majoriteten av distrikten anser det viktigt att slå vakt om seriespelet med dubbla möten.

Förbundsstyrelsen har därför beslutat att:

  • Om inte restriktionerna lättat senast 23 april skjuts seriestarten upp till 22-23 maj och kvalet på herrsidan till division 3, 2 och Ettan ställs in.
  • Om inte restriktionerna lättat senast 10 maj skjuts seriestarten upp ytterligare, till 5-6 juni.
  • Utreda när brytpunktsdatum för att nödgas ta till enkelmöten i de ollka serierna infaller, frågan ska återrapporteras till förbundsstyrelsen i maj.

Om kvalen ställs in kommer rak upp- och nedflyttning ske mellan de aktuella divisionerna. De lag som hamnar på den ursprungliga kvalplatsen upp går därmed miste om den möjligheten. Det är givetvis beklagligt men den samlade uppfattningen är att det viktigaste har varit att försöka säkerställa en säsong med dubbelmöten i de aktuella serierna.

Förbundets tävlingsavdelning kommer förbereda uppdaterade spelordningar för de olika serierna vilket kommer att sändas ut till samtliga berörda föreningar.