Spelstart uppskjuten även i Svenska Spel F19

Förbundsstyrelsen har den 23 april avslagit en framställan från Elitfotboll Dam (EFD) om att matcher i Svenska Spel F19 ska anses utgöra yrkesmässig idrott.
Förbundsstyrelsen har samtidigt, med anledning av de rådande covid 19-restriktionerna, beslutat att skjuta upp spelstarten i Svenska Spel F19 tills vidare och uppdrar åt SvFF:s Tävlingsavdelning att i samråd med EFD se över den fortsatta hanteringen.

SvFF:s Tävlingskommitté meddelade den 19 april beslut om hantering av de övriga elitförberedande förbundsserierna.

Läs mer: