Covid-19: Nya beslut om de elitförberedande förbundstävlingarna

Med anledning av att restriktionerna i samhället ännu inte lyfts och att de elitförberedande ungdomstävlingarna på förbundsnivå inte omfattas av undantaget för yrkesmässig idrott har SvFF:s Tävlingskommitté den 19 april tagit nya beslut om fortsatt hantering av dessa tävlingar.

De nya alternativen på hantering har arbetats fram av SvFF:s Tävlingsavdelning utifrån de enkätsvar som inkommit från föreningar i de berörda tävlingarna och de synpunkter på förslagen som lämnats från landsdelarna och intresseorganisationerna.
Målsättningen är fortfarande, i den mån det är möjligt, att genomföra seriespelen med dubbelmöten, men utifrån enkätsvaren har annat format arbetats fram för några av tävlingarna.

Tävlingskommittén har beslutat:

  • att i det fall myndigheterna inte lättat på restriktionerna senast den 23 april, skjuta upp seriestarten för P19 och P17 Allsvenskan till den 13 maj,
  • att fastställa den 12 december som sista möjliga speldag för seriespelet i P19 Div. 1, samt uppdra till respektive region att besluta om seriestart för P19 Div. 1 och återkomma till SvFF om formaten förändras,
  • att uppdra till respektive region att besluta om seriestart för P17 Div. 1 och återkomma till SvFF om formaten förändras eller kvalspelet ska senareläggas,
  • att i det fall myndigheterna inte lättat på restriktionerna senast den 23 april, justera sista speldag för P16 till den 10 oktober med nuvarande tävlingsformat,
  • att i det fall myndigheterna inte lättat på restriktionerna senast den 10 maj, justera sista speldag för P16 till den 29 augusti med förändrat tävlingsformat,
  • att i det fall myndigheterna inte lättat på restriktionerna senast den 23 april, justera sista speldag för F17 till den 24 oktober och stryka åttondelsfinalerna innebärande att Lag 1 från respektive seriegrupp kvalificerar sig till kvartsfinal,
  • att i det fall myndigheterna inte lättat på restriktionerna senast den 7 maj, uppdra till respektive administrerande distrikt att besluta om seriestart för F17 och återkomma till SvFF om formatet förändras,
  • att i det fall myndigheterna inte lättat på restriktionerna senast den 7 maj, uppdra till respektive administrerande distrikt att besluta om seriestart för F17 och återkomma till SvFF om formatet förändras,
  • att uppdra till kansliet att utreda ytterligare alternativ till hantering för P19 och P17 Allsvenskan, med återrapportering till TK i slutet av april 2021, samt
  • att uppdra till kansliet att utreda ytterligare alternativ till hantering för P16, med återrapportering till TK i mitten av maj 2021.

Mer detaljerad infomation om besluten har skickats till berörda föreningar och till samtliga distriktsförbund.