Uppskjuten seriestart i de lägre förbundsserierna

SvFF:s Förbundsstyrelse har med anledning av det rådande pandemiläget beslutat att skjuta upp seriestarten för de lägre förbundsserierna till den 1-2 maj. Berörda serier är division 1 damer samt division 2 och 3 herrar, som till skillnad från de högre serienivåerna inte omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott.
Samtidigt har Förbundsstyrelsen uppdragit åt tjänstemannaledet att utreda ytterligare alternativ på hantering för det fall restriktionerna inte tillåter seriestart helgen 1-2 maj.

SvFF:s Tävlingsavdelning har berett frågan inför Förbundsstyrelsens ställningstagande. I förankringsarbetet har man inhämtat synpunkter på hantering av säsongen från berörda föreningar och distriktsförbunden där aspekter som bl.a. dubbel-/enkelmöten, veckoomgångar och utformning och genomförande av kvalspel berörts.

En tydlig majoritet av föreningarna vill i det längsta hålla fast vid en planering med dubbelmöten. Samtidigt är en viktig fråga för föreningarna att få besked om vad som gäller med tillräcklig framförhållning för att kunna planera sin verksamhet.

I nuläget är alltså beslutat att skjuta upp seriestarten i division 1 damer och division 2-3 herrar, men parallellt fortsätter arbetet proaktivt med planering för de scenarion som kan uppstå utifrån en utdragen situation med restriktioner i samhället och följder för svensk fotboll.