TK-beslut om elitförberedande tävlingar 2021

SvFF:s Tävlingskommitté har idag fattat en rad beslut som gäller planeringen av de så kallade elitförberedande tävlingarna; de nationella serierna för F17, P19, P17 och P16, samt Ligacupen och kvalet till UEFA Youth League.

Precis som de lägre förbundsserierna så omfattas dessa tävlingar inte av nuvarande undantag som gäller yrkesmässig idrott. Utifrån rådande läge och restriktioner så bedömer SvFF därför att P19/P17 Allsvenskan med största sannolikhet inte kommer att kunna starta enligt gällande årsplan och att det råder stor osäkerhet kring om de övriga tävlingarna kommer att kunna starta enligt gällande årsplaner.

SvFF:s Tävlingsavdelning har berett frågan inför TK:s ställningstagande, och har tagit in synpunkter från samtliga SDF och SEF.
Samtliga berörda föreningar har dessutom fått besvara en enkät om tänkbara åtgärder där aspekter som bland annat dubbel-/enkelmöten, vardagsmatcher, sommaruppehåll, säsongsslut och kval har berörts. Svarsfrekvensen från föreningarna har varit god, och enkätsvaren har varit en viktig del av beslutsunderlaget.

SvFF:s Tävlingskommitté har beslutat att:

  • i det fall myndigheterna inte lättat på restriktionerna senast den 31 mars, skjuta upp Ligacupen 2021/2022 och uppdra till kansliet att utreda nytt format med start tidigast i januari 2022.                     
  • skjuta upp seriestarten för P19 och P17 Allsvenskan till den 1-2 maj.
    semifinalerna i P19 och P17 Allsvenskan tas bort och att Lag 1 i respektive seriegrupp kvalificerar sig till final.
  • uppdra till kansliet att informera berörda seriegrupper om nya datum för de uppskjutna omgångarna i P19 och P17 Allsvenskan.
  • i det fall myndigheterna inte lättat på restriktionerna senast den 9 april, ställa in UEFA Youth League-kvalet samt i så fall utse Hammarby som representant till UEFA Youth League 2021/2022.
  • i det fall myndigheterna inte lättat på restriktionerna senast den 31 mars, justera sista speldag för seriespel samt datum för kval- och slutspel för de elitförberedande tävlingarna (P19/P17 Div. 1, P16 Nationell och SM för Flickor 17 år) enligt kansliets förslag.
  • uppdra till kansliet att utreda ytterligare alternativ till hantering för de elitförberedande tävlingarna i det fall myndigheterna inte lättat på restriktionerna senast den 31 mars, med återrapportering till TK i mitten av april 2021.
     

Precis som för de lägre förbundsserierna, så kommer SvFF:s kansli alltså att jobba vidare med ytterligare alternativ på hantering för de elitförberedande tävlingarna - i den händelse P19/P17 Allsvenskan inte kan starta helgen 1-2 maj, eller restriktionerna inte lättat senast den 31 mars avseende de övriga tävlingarna.

Gällande planeringen av Svenska Spel F19-serien så har SvFF i dialog med EFD kommit överens om att avvakta beslut.

För vidare information om beslutsunderlag och resonemang, läs TK:s beslut i sin helhet här.